Adolf Meister
Diverse værker 2000-2009
Enkeltværker og små serier, som ikke rækker til egen overskrift bliver samlet for hvert årti, her fra 0'erne.

2000

titel
titel
titel

2003


2003: Audivisikoner - visualisering af tale.
"Fader"                   "Maria"
Bemalet træ 9×13 cm

    2003: Italienske husfacader2009


    2009: Ved udstillingen i Galleri ved Kirken overraskede
    Adolf Meister med en samling modeller af klassiske loko-
    motiver fra 1800-tallet fremstillet i korrekt målestok af
    hvidmalede affaldsmaterialer. Der var ligeledes malet
    portrætter af konstruktørerne samt en række malerier
    med jernbanemotiver.


"America"
Konstrueret af Xx 18xx
Fantasitog efter Robinson, Railway Ribaldry 1936
Med atmosfærisk tog, England 1844-1846