Passionen 

På femte sal over præsteboligerne er et lille, langstrakt rum med overraskende indhold. Her findes på cirka syv kvadrat­meter re­sul­tatet af Meisters udlevede jernbane­passion, inklusive en simpel elek­trisk tog­bane i tre lag. Her er et stort antal ind­købte loko­mo­tiver og endnu flere vogne, men ingen ser ud, som da de kom fra fa­brik­ken. Alle er blevet om­byg­get og malet, så de ligner historiske tog­vogne, eller de er om­byg­get med fantasi og humor.

På den ledige plads mellem skinnerne og på hylder på væggene er fyldt op med Meisters egne mo­del­ler af lo­ko­mo­tiver og vogne for­uden modeller af interes­sante stations­bygninger. Værelset rummer også en reol med relevant litteratur og en serie portrætter af klassiske jernbanekonstruktører.