Opdateret 21. august 2022 

Ømborgen i Gl. Rye

Meister blev kontaktet vedrørende kapellet ved Øm­borgen i Gl. Rye. Om vinteren blev messen af­holdt i hoved­byg­ningen, fordi det var for dyrt at holde ka­pel­let op­varmet. Pro­ble­met var imid­ler­tid, at alter og ta­ber­nakel var muret op og således ikke bare lod sig flytte. Opgaven lød på et nyt alter og taber­nakel, som for­holds­vis nemt kunne flyttes efter behov.

Inspireret af en aktuel børnelejr på Ømborgen tog Meister udgangspunkt i tegninger fra de deltagende børn, og et halvt hundrede tegninger blev udvalgt. De udvalgte motiver blev stiliseret og fordelt på de fire flader.


Alter fra bagside
Tabernakel fra forside/bagside
Den nye indretning fotograferet i 2022. Alterbilleder og Dagmarkors er fra pavealtret i 1989