Adolf Meister

 

Modeller af kirker (og andre religiøse bygninger)


I årene 2018-20 er Meister optaget af en ny kunstnerisk pas­sion, nemlig frem­stil­ling af pap­model­ler af kirker. Det handler ikke om at gengive i kor­rekt måle­stok med præcise og kniv­skarpe ud­skæ­ringer, men om at for­mid­le det vi­su­elle indtryk. Der er brugt meget lidt linial og meget øje­mål.

Hvis kirkerne har en interessant indretning eller detalje, kommer det også med i modellen, ofte krea­tivt frem­stil­let. Der gemmer sig mange spændende over­ras­kel­ser under de løse tage!