Adolf Meister

Registrering af kors og krucifikser

Adolf Meister har gennem hele sit kunstneriske liv ført kartotek over sine værker. Der har dog til tider været fejl i doku­men­ta­tionen af de næsten 200 kors og kru­ci­fikser, som i dag hænger i mange hjem, dels som gaver og dels købt fra Meisters ud­stil­linger eller i Katolsk Infobutik.

Er du den heldige ejer af sådan et kors eller krucifiks, beder vi dig hjælpe med at få styr på regi­stre­ringen.

Foruden signaturen MEI har alle kors på bagsiden et firecifret tal + bogstaverne AS med efter­føl­gen­de tal (1-3 cifre). Et eksempel kan være 1816 AS 93.

Der kan forekomme andre bogstaver (som f.eks. IK fra en nyere serie), men foreløbig er det AS-værkerne, vi gerne vil opspore.

Har du styr på AS-nummeret, kan du finde korset på disse sider og se oplysninger om det. Vi vil være tak­nem­me­lige for at få tilsendt et foto af det på e-mail eller som besked - spe­cielt hvis her er for­kerte angivelser eller manglende/dårligt foto.

Du kan sende besked/sms til 52 22 20 02 eller e-mail til meisterweb@okta.dk

I begge tilfælde havner det hos Mogens, som redigerer denne hjemmeside.

Kors med AS-numre er fordelt på siderne på denne måde:

1990-1996 = Fra AS 1 til AS 73
2000-2003 = Fra AS 74 til AS 173