Korsvej 1974

70'erne var collagernes årti, og Meister ville natur­lig­vis og­så skabe en kors­vej af blandede mate­ri­a­ler.

Fotos fra magasiner blev klippet i stykker og limet på brud­styk­ker af flamingo. De gennemgående kors blev lige­ledes udskåret i fla­mingo og be­ma­let med guld­bronze. Det viste sig, at op­løs­nings­midlet i ma­lin­gen "krym­pede" flamin­goen, så de gyldne kors fik en helt særlig rustik overflade.

15 flade kasser, alle i forskellige størrelser, blev frem­stillet med hævet pap­bund og sider af træ­lameller fra en af­lagt persienne. Kasserne blev endeligt luk­ket med ruder af plexi­glas.

Billederne herunder er af de oprindelige kasser foto­gra­fe­ret 47 år senere. Farver har ændret sig og min­dre detal­jer er forsvundet, men i det store hele kan kors­vejen op­le­ves som dengang.Kasserne er 5 cm dybe

1. Jesus bliver dømt til døden
(23,5×20 cm)
2. Jesus tager korset på sine skuldre
(20,5×23,5 cm)
3. Jesus falder første gang under korset
(18×26 cm)
4. Jesus møder sin mor på vejen
(22×21 cm)
5. Simon hjælper Jesus med at bære korset
(20,5×19 cm)
6. Veronika rækker Jesus svededugen
(23×25 cm)
7. Jesus falder anden gang under korset
(18×28 cm)
8. Jesus taler til de grædende kvinder
(24×25,5 cm)
9. Jesus falder tredje gang under korset
(20,5×26 cm)
10. Jesus bliver berøvet sine klæder
(24×19,5 cm)
11. Jesus bliver naglet til korset
(17×25,5 cm)
12. Jesus dør på korset
(25×22 cm)
13. Jesus bliver taget ned fra korset
(23×25 cm)
14. Jesus bliver lagt i graven
(20×27,5 cm)
15. Opstandelsen
(28×16 cm)


Billederne viser korsvejen ophængt på væg (med lidt uorden i rækkefølgen) under ud­stil­ling i 1974. De er gen­skabt efter gulnede fotos.