Abu Ghraib 2004

Abu Ghraib er en irakisk by 30 km vest for Bagdad, men navnet er blevet synonymt med byens fæng­sels­kom­pleks, som fra 1970'erne blev brugt af præ­si­dent Saddam Hussein til inde­spær­ring og tor­tur og hen­ret­telse af poli­tiske mod­stan­dere. Efter regimets fald i Irak­krigen 2003 tog USA fængslet i brug, og det husede om­kring 7.500 fanger.

I 2004 kom det frem, at der i vid udstrækning blev anvendt tortur og ned­vær­digende behandling af fan­ger­ne, og der duk­kede en række foto­gra­fier op i pressen, som de militære fange­vogtere havde taget af hin­anden med fan­ger i ydmy­gende og tor­tur­lig­nende situ­ationer.2004: Abu Ghraib I  90×80 cm
2004: Abu Ghraib II  90×70 cm
2004: Abu Ghraib III  90×80 cm