Adolf Meister

Det første portræt 1983

Pedro Arrupe var fra 1965 leder af jesuitterne, såkaldt superior general. Han var en vigtig per­son for implementering af ændringerne i jesuittersamfundet efter koncilet 1962-65. Hans betydning under­streges af, at han til tider benævnes som "den anden grundlægger" af Jesuitterordenen.

I 1981 blev Arrupe ramt af stroke og var delvis lammet i kroppen. Det blev forværret de følgende år, og han mistede helt evnen til at tale. I 1983 blev det klart, at han aldrig ville gen­vin­de sit helbred. Det var en usædvanlig situation, fordi traditionen bød, at lederen blev på posten til sin død, men paven gav tilladelse til, at han kunne blive løst fra sit hverv.


Meister var til jesuitterkonference i Rom, og den sidste dag blev der ved morgenbordet talt om, at man skulle se at finde en maler til at portrættere Arrupe, som de tidligere ledere var blevet. Der blev nævnt flere kunstnere, men på et tidspunkt lagde en broder sin hånd på Meisters arm og spurgte, halvt i spøg, om det ikke var noget, han kunne klare. Meister, som aldrig tid­li­ge­re havde malet et por­træt, tog udfordringen op, men betingede sig, at han samme dag kunne få audiens hos Arrupe. Der var kun få timer, til Meisters fly afgik, men en aftale kom i stand i løbet af en halv time.

Besøget foregik på jesuitternes infirmeri, hvor Arrupe havde tilbragt de sene­ste år. Han kunne ikke tale, men var stadig karismatisk og fuldt bevidst og klar. Meister tilbragte en lille time hos ham og tog en række fotos, som kom til at danne grundlag for tre male­rier.

I det første maleri indgår et portræt af ordenens grund­læg­ger, Ignatius af Loyola. Også de øvrige malerier indeholder effekter fra Arrupes værelse, som var betydningsfulde for ham.

Det blev ikke dette første maleri, som jesuitterne valgte, og derfor hæn­ger det stadig i præsteboligen i Aarhus, mens de to andre kom til jesuitternes hoved­kvarter i Rom.

    Skitse undervejs     Se flere skitser
 
De to valgte portrætter

Pedro Arrupe døde i 1991, 83 år gammel.Efterskrift:

Som en krølle på historien fik Meister 38 år senere, i 2021, brev fra jesuitternes hovedkvarter i Rom, hvori man bad ham portrættere den nuværende superior general, Arturo Sosa.

Det færdige maleri blev sendt til Rom i september 2021.  Se billedet her!