Opdateret 8. juli 2022 

Logoer

I sin tid som sognepræst var Meister initiativ­tager til mange aktiviteter, og med sin visuelle sans var det na­tur­ligt også at designe et logo, der enkelt og stilrent kunne symbolisere aktiviteten.


Det første logo er tegnet i 1979, hvor Galleri ved Kirken åbnede. Helt en­kelt viser det profilen af præste­boligen med menig­heds­salen, hvor Gal­le­riet havde til huse, og profilen af kirken - et meget vellykket logo, som flittigt blev brugt til foldere og plakater i Galleriets mere end 40-årige historie.

Originalen til logoet var omhyggeligt tegnet med tuschpen på såkaldt mil­li­meter­papir, og det kunne så skaleres op og ned i en foto­kopi­ma­skine, klippes ud og klistres på originalen, hvor det skulle bruges. Var der brug for en stor version, blev det ofte tegnet helt fra bunden med sprit­pen.

Kunstkreds ved Kirken blev stiftet ved samme tid, og skul­le naturligvis også have et logo, i første omgang til et stem­pel. Resolut blev en streg fjernet med slet­te­lak og ændret til et sti­li­se­ret K for Kunstkreds. En kreativ løsning, men resul­tatet vel knap så har­monisk som udgangs­punktet.Galleri ved Kirken
Kunstkreds ved Kirken
Boghandel
Kirkemuseum
Jesuitterne
Menigheden
Kirke og Skole
Katolsk Infobutik
?
125-års jubilæum i 1998
Ømborgen i Gl. Ry. Foruden ØM viser logoet et kors og kapellets karak­te­ristiske profil.
Det blev frem­stillet som badge, der flittigt blev båret af kursus­deltagerne på stedet.


 
 
Udkast til logo for Meisters mangeårige værksted i baghuset til Jægergårdsgade 21 (bag Pariserhuset)