Opdateret 12. maj 2023 

Tema: Audivisikon

Meister kendte en lektor ved Aalborg Universitet, som i 2003 fortalte om et aktuelt projekt, hvor lyd blev om­dan­net til synlige billeder. Meister blev straks nys­ger­rig og tænkte kunst­ne­riske mu­lig­heder med denne teknik. Det resul­te­rede i, at han ud­valgte en række from­me ord, der blev re­tur­ne­ret som prin­tede lyd­mo­ti­ver, og de blev så efter­føl­gende malet på små sort­lakerede træ­plader.

Der er i alt fremstillet tolv forskellige audivisikoner.


 Klik for stor udgave!

"Fader"
"Jesus"
"Maria"
 Bemalet træ ­ 13×9 cm 
"Jesus"
"Helligånd"
 Bemalet træ med metalkant   35×19 cm 

 
2004: Audivisikonet "Josef" blev året efter savet i tre stykker og omdannet til dette skab/skrin/tavle/ikon
 Ses her lukket forfra og åbent indvendig 
 Bemalet træ med metalbeslag   13×11(23) cm