Tema:  Universet

I efteråret 2013 lagde Galleri ved Kirken vægge til Meisters ud­stil­ling "...fuld af stjerner". Forud var gået et lille års tid, hvor Meister havde stu­de­ret bøger om astro­fysik og under­vejs malet efter de fan­tas­tiske fo­to­gra­fier, der illu­stre­rede bøgerne. Han opnåede at få en vis for­stå­else af kom­pli­ce­rede for­hold i uni­ver­set, og kunne endda også - sæd­van­lig­vis med stor entu­siasme - for­midle denne viden til andre.

Begejstringen blussede op påny i 2022, efter at rum­tele­skopet James Webb var kommet på plads i rummet og be­gyndte at sende bil­le­der af hidtil uset kvali­tet af fjerne ga­lak­ser, som det ikke tid­li­gere havde være muligt at nå.

Meister har i juli 2022 arrangeret en in­tern ud­stil­ling i præs­te­bo­ligen i Ryesgade, hvor en del af disse bil­le­der plus flere nye bliver vist.


 Klik for stor udgave!

 
Nicolaus Kopernikus
1473-1543
Polsk astronom og læge
[2022: 50×40 cm]
Galileo Galilei
1564-1642
Italiensk astronom, fysiker og filosof
[2022: 50×40 cm]
Albert Einstein  1879-1955
Tysk teoretisk fysiker bag
den almene relativitetsteori
[2009: 50×40 cm]
 
Holger Bech Nielsen (f. 1941)
Dansk teoretisk fysiker ved Niels Bohr Institutet
[1998: 50×60 cm]
Stjernebilleder
[2012: 70×60 cm]
Oriontågen M42 - 1600 lysår borte
[2012: 70×60 cm]
Stjernefødsel
[2012: 70×60 cm]
Corona Australis - NGC 6729
1 mio. km/t
 
[2012: 40×40 cm]
Stjerne
 
 
[2014: 40×40 cm]
Den store stjernekuvøse NGC 604
Mange stjerner fødes i denne sky
i den nærliggende galakse M33
[2012: 40×40 cm]
Krabbetågen M1
Rest af supernova-eksplosion
år 1034 i stjernebilledet tyren
[2012: 40×40 cm]
 
Supermassivt sort hul NGC 1097
Flere end 300 stjernedannende
regioner ses som hvide pletter
langs ringen af støv og gas
[2012: 40×40 cm]
Galakse
NGC 5364
 
 
[2012: 40×40 cm]
Andromeda galaksen
54 mia. års rejse!
 
 
[2022: 40×40 cm]
 
 
Antenne-galakserne

 
[2012: 40×40 cm]
Resterne af Tycho Brahes
supernova, som eksploderede år
1572 i stjernebilledet Cassiopeia
[2013: 40×40 cm]
Anja C. Andersen (f. 1965)
astronom og astrofysiker
ved Niels Bohr Institutet
[2022: 40×40 cm]
 
Galakser
13,1 mia. år
[2022: 40×40 cm]
Orion-tågen
 
[2012: 40×40 cm]
Carina-tågen NGC 3372
cirka 7.500 lysår fra Jorden
[2012: 40×40 cm]
-
 
[2014: 40×40 cm]
Resterne af Tycho Brahes super­nova kopieret med blåt radio­bil­lede, grønt rønt­gen­billede og rødt
optisk billede af supernova­rest
i Cassiopeia  [2012: 40×40]
Guitartågen WNJ 2225
Kølvandet efter en neutronstjer­nes rejse i rummet med 1.600
km/sek har skabt dette billede
[2012: 40×40 cm]
Verdens undergang. Om 5 mia.
år er solen svulmet op, så de
inderste planeter bliver opslugt,
og Jorden går under i flammer
[2012: 40×40 cm]
Trifidtågen M20. En gigantisk
gassky, i færd med at danne
stjerner i de lysende tråde. Kan
kun ses med infrarødt kamera
[2012: 40×40 cm]
Stjerner og galakser
[2013: 70×60 cm]

Plakat fra
oprindelig
udstilling