Katolsk Vor Frue Kirke

1984: Altertavle  (undervejs)

I forbindelse med det nye alter kreerede Meister også en al­ter­tavle bestående af en stor, lys flade flan­ke­ret af små ma­le­rier med runde motiver. Enkle sym­boler og ornamenter og gengivelse af kalkmalerier fra middel­alderen - og også en refe­rence til kir­kens vin­dues­mo­saik.

Det gamle alter af cement forblev bag altertavlen.

 

 Altertavlens malerier -  klik på billeder for stor udgave:
Solskiven fra bronzealderfundet Solvognen. Kalkmaleri fra middelalderen.
Symbol fra kirkens vindues­mosaik, en sti­li­se­ret rose med seks kron­blade. Det er samme rose, som udgør laby­rintens centrum i bil­le­det over­for. Labyrinten i Chartres-katedralen i Frankrig er en gulvmosaik fra omkring år 1220. Det er en såkaldt énvejs-labyrint uden blindgange, brugt til bodsgang og meditation.
Guds skaberhånd. Catalansk fresko (romansk) fra apsis/triumsbue i San Clemente, Tahull ca. 1225. Findes nu i det nationale kunst­mu­seum i Bar­ce­lo­na. Universet på tegnebrættet. Kalkmaleri fra middelalderen.
Kalkmaleri fra mid­delalderen. Skaberværket, skabelse af dyrene. Kalk­ma­le­ri fra 1380, Vester Broby Kirke, Roskilde.
De tre harer/kaniner er et religiøst tre­enig­heds­sym­bol, der ken­des fra Europa, Mel­lem­østen og dele ef Kina. De tid­lig­ste ek­semp­ler er fra 600-tallet. Kristusmonogram med bogstaverne X og P i en cirkel. X (chi) og P (rho) er de før­ste bog­sta­ver i navnet Kristus på græsk. Det me­nes at være det ældste kristne mono­gram.