Adolf Meister

 

Katolsk Vor Frue Kirke, Aarhus  (undervejs)


Meister har i sine 35 år som sognepræst i Aarhus haft stor ind­flydelse på kirkens ind­ret­ning. I denne af­de­ling vil der hen ad vejen blive sat fokus på nogle af de ændringer, der er sket gennem årene.