Moderne fantasi i Aarhus:  Corona-kirke

 Overblik
 
 Langenæskirken  Møllevangskirken  Ellevang Kirke  Ravnsbjergkirken  Gellerup Kirke  Skjoldhøj Kirke  Helligåndskirken  Skelager Kirke  Lystrup Kirke  Skæring Kirke
 
 
 Katolsk Vor Frue Kirke
 
 Corona-kirke
 
 
Fantasikirke, der med et glimt i øjet er inspireret af corona­ti­dens begrænsninger på antallet af personer, der må samles til guds­tje­ne­ste. Her kan kirke­gæn­gerne fordeles i otte separate rum, der alle står i for­bin­delse med den cen­trale midter­del, hvor præsten befinder sig.